| http://odysseus.pa-sy-a.gr/2010/02/23/00-00/pa-sy-a_odysseus_2010-02-23_00-00.htm

| >> [ΠΑ.ΣΥ.Α.] >> ΥΠΕΡΤΟΜΕΙΣ >> ΠΟΛΕΜΟΣ >> ΤΟΜΕΙΣ >> ΟΔΥΣΣΕΥΣ >> 2010 >> ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ >> 23 >> 00:00 >>

[ Πα.Συ.Α. ]

"ΥΠΕΡΤΟΜΕΙΣ"

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ

"ΥΠΕΡ ΑΝΩ ΟΛΩΝ ΠΑΤΡΩΑ"

"ΥΠΕΡΤΟΜΕΙΣ"

[ Πα.Συ.Α. ]

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΥΠΕΡΤΟΜΕΑΣ

"ΠΟΛΕΜΟΣ"

"ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ"

"ΠΟΛΕΜΟΣ"

[ Πα.Συ.Α. ]

"ΤΟΜΕΙΣ"

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ

"ΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΟΣ ΑΚΟΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΡΩΝΤΑΙ"

"ΤΟΜΕΙΣ"

[ Πα.Συ.Α. ]

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΜΟΥ

"ΟΔΥΣΣΕΥΣ"

"Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΦΟΝΕΥΣ ΤΩΝ ΜΝΗΣΤΗΡΩΝ"

"ΟΔΥΣΣΕΥΣ"

"ΟΔΥΣΣΕΥΣ"

 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ - BLOG

 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Νο [ 00016 ]

"SAVE THE MALES" & HENRY MAKOW PH.D: "HOW THE ROCKEFELLERS RE-ENGINEERED WOMEN"

 

 

 

 

 

 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ - 2010 - 02 - 23 - 00:00

 

ΙΔΙΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΕΑ

 

FEMINISM KILLS FAMILY AND CATALYZE THE CIVILIZATION

 

[ 2010.02.23 00:00 ]

Νο [ 00016 ]

"SAVE THE MALES" & HENRY MAKOW PH.D: "HOW THE ROCKEFELLERS RE-ENGINEERED WOMEN"

 

 

Ο ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

 

[ 2010.02.24 00:00 ]

Νο [ 00017 ]

"ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΑΡΡΕΝΑ" & HENRY MAKOW PH.D: "ΠΩΣ ΟΙ ΡΟΚΦΕΛΕΡΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ" - Ο ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΣΤΟΣ ΤΥΛΙΓΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΕΓΑ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΑΡΤΕΛ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΟ ΤΑ ΜΜΕ «ΠΛΕΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ» ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΙΘΜΗΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΝ ΔΟΥΛΩΝ –ΑΦΥΛΩΝ ΑΝΕΥΡΩΝ ΥΠΝΩΤΙΣΜΕΝΩΝ ΖΟΜΠΥ– ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

"ΟΔΥΣΣΕΥΣ"

FEMINISM KILLS FAMILY AND CATALYZE THE CIVILIZATION

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 00016 ] [ 2010.02.23 00:00 ]

"SAVE THE MALES" & HENRY MAKOW PH.D: "HOW THE ROCKEFELLERS RE-ENGINEERED WOMEN"

 

 

A woman makes this supreme sacrifice to only one man who will cherish her and provide for his family. Men instinctively want to fulfill this responsibility. This is the essence of the heterosexual contract (i.e. marriage): female power in exchange for male power expressed as love. Sex is the symbol of this exclusive bond. Marriage and family may not be for everyone but it is the natural path for most.

 

 

 

 

REPUBLISH IN HELLENIC LANGUAGE IN TO THE SITE OF [ΠΑ.ΣΥ.Α.] DOMAIN AREA "ΟΔΥΣΣΕΥΣ":

http://odysseus.pa-sy-a.gr/2010/02/24/00-00/pa-sy-a_odysseus_2010-02-24_00-00.htm

 

 

 

 

How the Rockefellers Re-Engineered Women

http://www.savethemales.ca/001904.html

 

By Henry Makow Ph.D.

Feminism is an excellent example of how the Rockefeller mega cartel uses the awesome power of the mass media  (i.e. propaganda.) to control society.

 

In 40 short years, many women have lost touch with their natural loving instincts. Consequently, the family is in disarray, sexual depravity is rampant and birth rates have plummeted.

 

I will expand on the Rockefeller's role, but first we need to remember that for a woman, love is an instinctive act of self-sacrifice.

 

She gives herself to her husband and children and is fulfilled by seeing them thrive and  receiving their love, respect and gratitude.

 

A woman makes this supreme sacrifice to only one man who will cherish her and provide for his family. Men instinctively want to fulfill this responsibility. This is the essence of the heterosexual contract (i.e. marriage): female power in exchange for male power expressed as love. Sex is the symbol of this exclusive bond. Marriage and family may not be for everyone but it is the natural path for most.

 

Feminism has trained women to reject this model as "an old fashioned, oppressive stereotype" even though it reflects their natural instincts.

 

On Thursday a British writer reported overhearing two young women:

 

"All men are useless these days," one said. "Yeah," said the other. "The trouble is that they haven't risen to the challenge of feminism. They don't understand that we need them to be more masculine, and instead they have just copped out."

 

That's their logic? If women are less feminine, men will be more masculine? Men aren't designed to fight with women. They need to be affirmed by a woman's acquiescence and faith. When women constantly challenge them, men will "cop out" of marriage and family.

 

Now that love and marriage have been "discredited," women have nothing left to exchange for love but sex. Thus, many are unnaturally obsessed with appearance and pathetically give their bodies to all and sundry.

 

Permanent love is not based on a woman's sex appeal, or personality or achievements. Ultimately, it is based on self-sacrifice. We love the people who love us.

 

THE BIG PICTURE: THE CENTRAL BANKERS

 

People do not realize that feminism is mass indoctrination because they cannot identify the perpetrator, the means or the motive.

 

Recently Aaron Russo, the producer of Bette Midler's movies and "America: From Freedom to Fascism" identified all three confirming what I have been saying.

 

While trying to recruit Russo for the CFR, Nicholas Rockefeller told him that his family foundation created women's liberation using mass media control as part of a long-term plan to enslave humanity. He admitted they want to "chip us." Google "Rockefeller Foundation" and "Women's Studies" and you'll get a half million citations.

 

The hidden goal of feminism is to destroy the family, which interferes with state brainwashing of the young. Side benefits include depopulation and widening the tax base. Displacing men in the role of  providers also destabilizes the family.

 

A drastic paradigm shift is required to make sense of the world. The Rockefellers are part of the private world central banking cartel that also controls media, defence, pharmaceutical and other cartels. To protect their monopoly of credit and wealth, they are instituting a world police state ("world government") using the bogus 9-11 attack and endless war as a pretext. Rockefeller told Russo about this plan a year before 9-11.

 

The poet Charles Peguy said, "Everything begins in faith and ends in politics." The banking cartel needs a philosophy to justify enchaining mankind. That philosophy is Satanism. The cartel controls the world through a network of occult societies linked to Freemasonry, Communism, the Vatican and organized Jewry (Bnai Brith, ADL, AJC,  Zionism.) The highest occult rank is known as the Illuminati.

 

Modern Western culture is Masonic. Based on Luciferianism, Freemasonry teaches that man and not God determines reality. (Naturally, they need to overrule natural and spiritual laws in order to assert their own control.) They have noticed that people are diffident malleable creatures who prefer to believe what they are told than trust their own reason or perception. Thus, for example, the media successfully promotes homosexual values that conflict with our natural instincts.

 

MEDIA ERADICATES  LOVE

 

Every facet of the mass media (movies, TV, magazines, music, commercials, news) is used for indoctrination and social control with the ultimate goal of enslavement. There is a connection between what happened in Communist Russia and what is happening in America today. In both cases the central banking cartel is asserting its totalitarian control.

 

The mass media's function is to distract us from this, and the imminent Iran war and North American Union. Currently they are using the global warming fracas for diversion.

 

In order to destroy the family, the media convinced women that they could not rely on the heterosexual contract.

 

Myrna Blyth was the editor in chief of Ladies Home Journal from 1981 to 2002. In her book "Spin Sisters" (2004) she says the media sold women "a career in exactly the same drum banging way that the Happy Homemaker had been ..sold to their mothers." (38)

 

The Illuminati undermined women's natural loving instincts using the following mantras:

 

1. Men can no longer be trusted. Using the Lifetime Network as an example, Blyth concluded "all men are 1) unfaithful rats 2) abusive monsters 3) dishonest scumbags, or 4) all of the above. Women on the other hand were...flinty achievers who triumph despite the cavemen who...want to keep them in their place." (62-63)

 

2. Women are victims by virtue of their sex.  Blyth says the media sends "one message loud and clear. Because we are women, we remain victims in our private lives, at work, in society as a whole." (156) Thus women must have a sense of grievance, entitlement and rebellion. The same tactic was used to manipulate Jews, Blacks, workers and gays. (See my "Victim as Moral Zombie" )

 

3. Women should be selfish. "Liberation and narcissism have merged," Blyth says. Leisure now means, "time for yourself, spent alone, or perhaps with one's girlfriends but definitely without spouse and kids...Endless articles preached the new feminist gospel, that indulging yourself is an important part of being a healthy, well adjusted woman." (65)

 

4. Sex is not reserved for love and marriage. Magazines like Glamour and Cosmopolitan  urge young women to "put out on their first date,"ogle men openly" and be an athlete in bed. There is no discussion of marriage or family. (160) Such women can't trust a man enough to surrender themselves in love.

 

5. Self-fulfillment lies in career success and not husband and family. "The social rewards of holding down a job are critical to one's sense of dignity and self worth," Betty Friedan pontificated. In fact, "most work is deeply ordinary," Blyth observes (35-36.) (I'm not saying women can't have jobs, only they shouldn't be tricked out of having families if they want them.)

 

Thus many women are schizophrenic as they attempt to reconcile their natural instincts with constant exhortations to do the opposite. The wreckage --broken families and dysfunctional people--  is strewn everywhere.

 

At the same time, Playboy Magazine etc. aimed a similar message at men. You don’t need to get married to have sex. Marriage and children are a bore.

 

CONCLUSION

 

This consistent media drumbeat is organized brainwashing. Society has been totally subverted by the central banking cartel, using a Satanic cult, Freemasonry as its primary instrument. Most masons are unaware of the truth but the owners of the mass media certainly are.

 

We used to say, "as American as motherhood and apple pie." Only satanists would trash motherhood. Far from empowering women, feminism has unsexed many. It has   deprived them of a secure and honored role and reduced them to sex objects and replaceable workers.

 

Luciferians promote rebellion because they are defying what is natural and conducive to  happiness. Like their symbol, Lucifer, they wish to play God.

 

God's love can be seen in a woman's dedication to her husband and children. Thus the bankers must destroy it.

 

By Henry Makow Ph.D.

http://www.savethemales.ca/001904.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΜΙΑ"

"ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ"

"Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΟΛΕΜΑΣ ΜΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΣΟΥ"

"Ο ΑΝΔΡΑΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ"

"ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ"

  

[ Πα.Συ.Α. ]

 

 

URL-1: http://www.pa-sy-a.gr

 

URL-2: http://syndesmos-andrwn.pa-sy-a.gr

 

URL-3: http://panellhnios-syndesmos-andrwn.pa-sy-a.gr

 

E-MAIL-1: pa-sy-a@pa-sy-a.gr

 

E-MAIL-2: syndesmos-andrwn@pa-sy-a.gr

 

E-MAIL-3: panellhnios-syndesmos-andrwn@pa-sy-a.gr

 

 

"ΥΠΕΡΤΟΜΕΙΣ"

  

 

URL: http://ypertomeis.pa-sy-a.gr

 

E-MAIL: ypertomeis@pa-sy-a.gr

 

 

"ΠΟΛΕΜΟΣ"

  

 

URL: http://polemos.pa-sy-a.gr

 

E-MAIL: polemos@pa-sy-a.gr

 

 

"ΤΟΜΕΙΣ"

  

 

URL: http://tomeis.pa-sy-a.gr

 

E-MAIL: tomeis@pa-sy-a.gr

 

 

"ΟΔΥΣΣΕΥΣ"

 

 

URL: http://odysseus.pa-sy-a.gr

 

E-MAIL: odysseus@pa-sy-a.gr

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ

"[ΠΑ.ΣΥ.Α.]"

ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ

"ΥΠΕΡΤΟΜΕΙΣ"

ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ

"ΠΟΛΕΜΟΣ"

ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ

"ΤΟΜΕΙΣ"

ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ

"ΟΔΥΣΣΕΥΣ"

ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ

ΕΤΟΣ "2010"

ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ

ΜΗΝΑΣ "02"

ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ

ΗΜΕΡΑ "23"

ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ

ΩΡΑ "00:00"

ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ [00016]

ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ

ΩΡΑ "00:00"

ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ [00016]

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ [ 2020/09/14 ]

πρώτη ενημέρωση της παρούσας σελίδας:

[2010/02/23]

έκδοση:

[07.00]

τελευταία ενημέρωση της παρούσας σελίδας:

[2021/10/18]

Σχεδιασμός, Δημιουργία και Πνευματικά Δικαιώματα: "ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"